ဦးယောသပ် (လားဟူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကိုယ်စားလှယ်)

 07/17/2018 - 13:16

ဦးယောသပ် (လားဟူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးကိုယ်စားလှယ်)

၁။အမည်

ဦးယောသပ်

၂။အခြားအမည်

-

၃။လူမျိုး/ဘာသာ

ဝ-လားဟူ/ခရစ်ယာန်

၄။နိုင်ငံသားစိစစ်ရေးကတ်ပြားအမှတ်

၁၃/လရန(နိုင်)၀၂၁၄၈၂

၅။မွေးသက္ကရာဇ်/အသက်

၅.၇.၁၉၆၈(၄၈နှစ်)

၆။မွေးဖွားရာဇာတိ

မိုင်းမောမြို့

၇။ပညာအရည်အချင်း

မြန်မာစာ၊(လားရှိုးတက္ကသိုလ်)

My Sop မြန်မာနိုင်ငံရေးသင်တန်းကျောင်း

၈။လက်ရှိအလုပ်အကိုင်

တောင်သူ

၉။အဘအမည်/အလုပ်အကိုင်

ဦးစောလု/စိုက်ပျိုးမွေးမြူရေး

၁၀။အမိအမည်/အလုပ်အကိုင်

ဒေါ်မေရီ/မှီခို

၁၁။ဇနီး/ခင်ပွန်းအမည်/အလုပ်အကိုင်

​ဒေါ်အီဆင်းတောင်း/စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန

၁၂။သား/သမီးအမည်/အလုပ်အကိုင်

မောင်ဆယ်မြူရယ်တောင်း၊ မောင်ခွန်းညီညီဇင်

မယေ့နန်းနွယ်၊ မောင်ခွန်းဆမ်းမွန်း၊ မဧသတာ

၁၃။အမြဲတမ်းနေရပ်လိပ်စာ

အမှတ်(၄၃)၊ပါရမီလမ်း၊ နယ်မြေ(၁)၊ရပ်ကွက်(၁) လားရှိုးမြို့

၁၄။ကိုယ်စားပြုပါတီ/တစ်သီးပုဂ္ဂလ

လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ

၁၅။ရွေးချယ်တင်မြောက်ခြင်းခံရသည့်မဲဆန္ဒနယ်

ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်၊ လားဟူတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစု

ကိုယ်စားလှယ်

၁၆။ဖြစ်စဉ်အကျဉ်းချုပ် (ယနေ့အထိ)

(က) ပညာသင်ကြားခဲ့ဖူးသောကျောင်းများကိုဖော်ပြရန်  

       - အ.မ.က(၁၆)၊ လားရှိုးမြို့၊ အ.ထ.က(၁)၊လားရှိုးမြို့

       ­­- အ.ထ.က(၁)အလုံ၊ ရန်ကုန်မြို့

       - အ.ထ.က(၁)လမ်းမတော်၊ ရန်ကုန်မြို့

       - လားရှိုးတက္ကသိုလ်

(ခ)  လုပ်ကိုင်ခဲ့ဖူးသည့် အလုပ်အကိုင်၊ ပြောင်းရွှေ့ နေထိုင်ခဲ့သည့် နေရာဌာနများဖော်ပြရန် 

       - AMI နိုင်ငံတကာဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကူညီ ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ် ‘ဝ’ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရ အထူးဒေသတိုင်း၊  ပန်ဆန်းမြို့။

(ဂ)  ထမ်းဆောင်ခဲ့ဖူးသည့် နိုင်ငံရေး/လူမှုရေး လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များဖော်ပြရန် 

      - မရှိပါ။  

(ဃ) ပြစ်မှု/ပြစ်ဒဏ်ကျခံဖူးခြင်း ရှိ/မရှိ (ရှိပါက ဖြစ်စဉ်အသေးစိတ်ဖော်ပြရန် )

       - မရှိပါ။

(င)  ချီးမြှင့်ခံရသော ဘွဲ့ထူး၊ ဂုဏ်ထူး

        - AMI နိုင်ငံတကာဆေးဖက်ဆိုင်ရာ ကူညီ ထောက်ပံ့ရေး အစီအစဉ်တွင် ဝန်ထမ်းကောင်း လက်မှတ် ရရှိခဲ့သည်။   မြန်မာနိုင်ငံရေး သင်တန်း ကျောင်း အောင်လက်မှတ်ရရှိခဲ့သည်။

(စ)  အခြားဖော်ပြရန် ရှိသည်များ

        - မရှိပါ။

date for calender: 
Tuesday, July 17, 2018 - 13:15

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.