၁၀။ သယံဇာတနှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းကာကွယ်ရေးနှင့် လျှပ်စစ်ရေးရာကော်မတီ

 04/02/2018 - 16:28

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ တာဝန်
ဦးခိုင်ညီညီကျော် ရပ်စောက်-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးခွန်လှသိန်း ဆီဆိုင်-၁ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးအားမဲ မိုင်းခတ်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဗိုလ်မှူး ခင်လှဝင်း ကြည်း-၃၉၃၂၂ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းစံမှိုင်း ကျေးသီး-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းခမ်းအောင် သီပေါ-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းလင်းမြတ် မိုင်းရှူး-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး

 

date for calender: 
Monday, April 2, 2018 - 16:30

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.