၂။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများအရေးဆိုင်ရာကော်မတီ

 04/02/2018 - 16:49

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ တာဝန်
ဦးစိုင်းကျော်သိန်း မူဆယ်-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးသိန်းဇော်မိုး ညောင်ရွှေ-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းကျော်ဇေယျ(ခ)ဦးစိုင်းယဉ် လဲချား-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းပန် မိုင်းကိုင်-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးခွန်ဟန်သိန်းဦး မောက်မယ်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးအိုက်ခမ်းလှိုင် မိုင်းယောင်း-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးတင်ဝင်း မိုင်းယန်း-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးကိန်မိုင် မူဆယ်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းစိန်လူ သိန္နီ-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၀ ဦးညီနပ် မက်မန်း-၁ "ဝ"အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၁ ဦးဘေရင်နယ်(ခ)ဦးခင်မောင်လွင် လောက်ကိုင်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၂ ဦးခွန်စောအောင် ပင်လောင်း-၂ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၃ ဦးအယိုင်စဉ် မန်တုံ-၂ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ အဖွဲ့ဝင်
၁၄ ဗိုလ်မှူးကျော်ကျော်နိုင် ကြည်း-၄၀၂၄၈ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
၁၅ ဦးစိုင်းကျောက် မိုင်းဖြတ်-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အတွင်းရေးမှူး

 

date for calender: 
Monday, June 17, 2019 - 16:00

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.