၃။ လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်များစိစစ်ရေးကော်မတီ

 04/02/2018 - 16:48

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ တာဝန်
ဦးလင်းအောင်ဆွေ နမ့်စန်-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးစိုင်းစံထွန်း ကွန်ဟိန်း-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစောမူးလာ မိုင်းတုံ-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးခင်မောင်ဝင်း ညောင်ရွှေ-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဗိုလ်ကြီးထင်ကျော် ကြည်း-၅၃၈၈၇ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဦးမင်းမင်းသိန်း မဘိမ်း-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး

 

date for calender: 
Monday, June 17, 2019 - 16:15

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.