၆။ ရှမ်းပြည်နယ်အစိုးရ၏အာမခံချက်များ၊ ကတိများနှင့် တာဝန်ခံချက်များ စိစစ်ရေးကော်မတီ

 04/02/2018 - 16:42

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ တာဝန်
ဦးအောင်သူ လားရှိုး-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ ဥက္ကဋ္ဌ
ဦးစိုင်းလှိုင်ခမ်း မိုင်းယန်း-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးအန်းဂျေလို ဖယ်ခုံ-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းလုံ လင်းခေး-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဦးစိုင်းထွန်းအောင် လဲချား-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အဖွဲ့ဝင်
ဗိုလ်မှူးအေးမင်းထိုက် ကြည်း-၃၈၉၄၇ တပ်မတော်သားကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ဝင်
ဒေါ်ရီရီဝင်း မိုးမိတ်-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ အတွင်းရေးမှူး

 

date for calender: 
Monday, April 2, 2018 - 16:45

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.