ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်ရုံး ကြေငြာချက်အမှတ်(၄/၂၀၁၉) ၁၃၈၁ ခုနှစ်၊ နယုန်လပြည့်ကျော် ၄ ရက် (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇွန် လ ၂၁ ရက်) ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၉) ကျင်းပရန် ခေါ်ယူခြင်း

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.