ပုံမှန်အစည်းအဝေး

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး  (ပဉ္စမနေ့)...

  0
 ShanParliament     Sep 23, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး စတုတ္ထနေ့ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Sep 20, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Sep 19, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၆) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Sep 18, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၆ )ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)...

  0
 ShanParliament     Sep 17, 2019     0

Pages

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.