ပုံမှန်အစည်းအဝေး

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၁)ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဆဋ္ဌမနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Sep 24, 2018     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပဉ္စမနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Sep 21, 2018     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၁) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့)...

  0
 ShanParliament     Sep 20, 2018     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Sep 19, 2018     0

ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် (၁၁)ကြိမ်မြောက်ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)ကျင်းပ

 

...
  0
 ShanParliament     Sep 17, 2018     0

Pages

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.