သတင်းများ

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၇ )ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပဉ္စမနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Dec 20, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၇ )ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(စတုတ္ထနေ့)...

  0
 ShanParliament     Dec 19, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၇ )ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(တတိယနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Dec 18, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၇ )ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ဒုတိယနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Dec 17, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၇ )ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး(ပထမနေ့)ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Dec 16, 2019     0

Pages

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.