သတင်းများ

ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်ရေး ကော်မတီမှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊...

  0
 ShanParliament     Jul 05, 2019     0

ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ဒေသန္တရစီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာငွေအရအသုံးဆိုင်ရာစိစစ်ရေး ကော်မတီမှ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ၂၀၁၉-၂၀၂၀ ခု၊...

  0
 ShanParliament     Jul 03, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်(၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး (စတုတ္ထနေ့)ကျင်းပ

...

  0
 ShanParliament     Jun 13, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး တတိယနေ့ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Jun 12, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

(၁၅) ကြိမ်မြောက် ပုံမှန်အစည်းအဝေး ဒုတိယနေ့ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Jun 11, 2019     0

Pages

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.