အထူးအစည်းအဝေး

ဒုတိယအကြိမ်ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် လွှတ်တော်၏အထူးအစည်းအဝေးများ

...
  0
 ShanParliament     Nov 29, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၉)တတိယနေ့ ကျင်းပ

...
  0
 ShanParliament     Jul 10, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၉) ဒုတိယနေ့ ကျင်းပ...

  0
 ShanParliament     Jul 09, 2019     0

ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော်

အထူးအစည်းအဝေး(၁/၂၀၁၉)ပထမနေ့ ကျင်းပ

...
  0
 ShanParliament     Jul 08, 2019     0

Theme Colors

Please select the following colors to preview different color schemes of the theme.