ဒုတိယအကြိမ် ရှမ်းပြည်နယ်လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ်များ၏ အမည်စာရင်း

 

စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
  ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ    
‌ဒေါက်တာအောင်သန်းမောင် ဗမာ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးခွန်ရဲထွေး ‌တောင်ကြီး-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးခွန်သူရအောင် ‌တောင်ကြီး-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးအာကာလင်း ပင်းတယ-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးစဝ်အောင်မြတ်(ခ)အောင်မြတ် ရွာငံ-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးစိုင်းလုံကျော် ရပ်စောက်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးခွန်ဒီဂေါလ် လွိုင်လင်-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးလင်းအောင်ဆွေ နမ့်စန်-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
ဦးခွန်ဟန်သိန်းဦး ‌မောက်မယ်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၀ ဦးစိုင်းအောင်ခမ်း မိုင်းပန်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၁ ဦးစိုင်းလုံးဆိုင် ကျိုင်းတုံ-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၂ ဦးစိုင်းဝန်းဆမ် မိုင်းခတ်-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၃ ဦးအားမဲ မိုင်းခတ်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၄ ဦးစိုင်းလှိုင်ခမ်း မိုင်းယန်း-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၅ ဦးတင်ဝင်း မိုင်းယန်း-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၆ ဦးအီးရှာမွေ မိုင်းပျဉ်း-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၇ ဦးစိုင်းလှဝင်း မိုင်းပျဉ်း-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၈ ဦးသန်းဝင်း မိုင်းဆတ်-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၁၉ ဦးဒါဝိဒ် မိုင်းဆတ်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၀ ဦးစောမူးလာ မိုင်းတုံ-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၁ ဦးစိုင်းကျောက် မိုင်းဖြတ်-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၂ ဦးအားကို မိုင်းဖြတ်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၃ ဦးအောင်သူ လားရှိုး-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၄ ဦးကိန်မိုင် မူဆယ်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၅ ဦးစိုင်းဆန်စိန် တန့်ယန်း-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၆ ဒေါက်တာမျိုးထွန်း ကွမ်းလုံ-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၇ ဦးမြင့်လွင် ကွတ်ခိုင်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၈ ဦးအောင်သန်းထွဋ် ‌လောက်ကိုင်-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၂၉ ‌ဦးဘေရင်နယ်(ခ)ဦးခင်မောင်လွင် ‌လောက်ကိုင်-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၃၀ ဦးဝေစန်း ကုန်းကြမ်း-၁ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
၃၁ ဦးကျောက်တယ်ချန် ကုန်းကြမ်း-၂ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးပါတီ
  ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
‌ဒေါ်နန်းမြထွေး လွိုင်လင်-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစိုင်းကျော်ဇေယျ(ခ)စိုင်းယဉ် လဲချား-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစိုင်းထွန်းအောင် လဲချား-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစိုင်းလုံ နမ့်စန်-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစိုင်းစံထွန်း ကွန်ဟိန်း-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစိုင်းအောင်ကျော်ဦး ကွန်ဟိန်း-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစိုင်းစံမိုင်း ကျေးသီး-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးခင်မောင်ညွန့် ‌ကျေးသီး-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစိုင်းပန် မိုင်းကိုင်-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၀ ဦးစိုင်းလုံ မိုင်းကိုင်-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၁ ဦးစိုင်းလင်းမြတ် မိုင်းရှုး-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၂ ‌ဒေါ်နန်းကောင်ခမ်း မိုင်းရှုး-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၃ ဦးစိုင်းအောင်မျိုးကျော် လင်းခေး-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၄ ဦးစိုင်းလုံ လင်းခေး-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၅ ဦးစိုင်းမွန်းလိန် မိုးနဲ-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၆ ဦးစိုင်းမျိုးမြင့် မိုးနဲ-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၇ ‌ဒေါ်နန်းဖွေးဟွမ်ဦး ‌မောက်မယ်-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၈ ‌ဒေါ်နန်းခင်ထားရီ သိန္နီ-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၉ ဦးစိုင်းစိန်လူ သိန္နီ-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၀ ဦးစိုင်းခမ်းမြတ် တန့်ယန်း-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၁ ဦးစိုင်းမြင့်ထူး မိုင်းရယ်-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၂ ဦးစိုင်းစံဖေ မိုင်းရယ်-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၃ ဦးစိုင်းကျော်သိန်း မူဆယ်-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၄ ဦးစိုင်းထွန်းဝင်း(ခ)ဦးစိုင်းနော်ခမ်း ‌ကျောက်မဲ-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၅ ဦးစိုင်းထွန်းဉာဏ် ‌ကျောက်မဲ-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၆ ‌ဒေါ်နန်းစမ်းစမ်းအေး သီပေါ-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၇ ဦးစိုင်းခမ်းအောင် သီပေါ-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၈ ‌ဒေါ်နန်းစံဟွမ် နမ္မတူ-၂ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ    
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးခွန်းအေးမောင် ကယန်း အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
‌ဒေါက်တာထွန်းလှိုင် အင်းသား အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးခင်မောင်ဝင်း ‌ညောင်ရွှေ-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးသိန်းဇော်မိုး ‌ညောင်ရွှေ-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစိုးညွန့်လွင်(ခ)ဦးစိုးကြီး ကလော-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးသန်းထိုက် ကလော-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးညီညီ(ခ)ဦးညီလေးချမ်း ပင်းတယ-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးအေးမင်းစိုး ရွာငံ-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
‌ဒေါ်မေရီနျို့ ဖယ်ခုံ-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၀ ဦးအန်းဂျေလို ဖယ်ခုံ-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၁ ဦးခိုင်ညီညီကျော် ရပ်စောက်-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၂ ‌ဒေါက်တာဝဏ္ဏစိုး ကျိုင်းတုံ-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၃ ဦးဆန်းဝင်းအောင်(ခ)ဦးအောင်အောင် မိုင်းတုံ-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၄ ဦးစိုင်းစွံဆိုင်း တာချီလိတ်-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၅ ဦးခင်မောင်တင့် တာချီလိတ်-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၆ ဦးအိုက်ခမ်းလှိုင် မိုင်းယောင်း-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၇ ဦးစိုင်းရှဲန်တစ်လုံ မိုင်းယောင်း-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၈ ဒေါက်တာလင်းထွဋ် လားရှိုး-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၁၉ ဦးမြင့်ဆွေ နောင်ချို-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၀ ‌ဒေါက်တာညီညီအောင် ‌နောင်ချို-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၁ ဦးတင်လှိုင် နမ္မတူ-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၂ ‌ဒေါ်ရီရီဝင်း မိုးမိတ်-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၃ ဦးဆွေသိန်း မိုးမိတ်-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၄ ဦးမောင်ညို မဘိမ်း-၁ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
၂၅ ဦးမင်းမင်းသိန်း မဘိမ်း-၂ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ    
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးအောင်ဝင်း နမ့်ခမ်း-၁ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
ဦးအေးမောင် နမ့်ခမ်း-၂ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
ဦးအိုက်မွန်း ကွတ်ခိုင်-၁ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
ဦးဝင်းကျော်(ခ)ဦးအိုက်မိန်း နမ့်ဆန်-၁ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
ဦးအောင်ထွဏ်း နမ့်ဆန်-၂ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
ဦးသိန်းဇော် မန်တုံ-၁ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
ဦးအယိုင်စဉ် မန်တုံ-၂ တအာင်း(ပလောင်)အမျိုးသားပါတီ
  ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ    
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးခွန်မောင်ဖြူ ဟိုပုံး-၁ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးစံလွင် ဟိုပုံး-၂ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးခွန်လှသိန်း ဆီဆိုင်-၁ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးခွန်မောင်ပယ် ဆီဆိုင်-၂ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးခွန်လှဆန်း ပင်လောင်း-၁ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
ဦးခွန်စောအောင် ပင်လောင်း-၂ ပအိုဝ်းအမျိုးသားအဖွဲ့ချုပ်ပါတီ
  လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးယောသပ် လားဟူ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
ဦးကျကဇော် မက်မန်း-၂ လားဟူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
   “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးခွန်ထွန်းလူ(ခ)ဦးဒီကီ ဟိုပန်-၁  “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
ဦးရန်ကျော် ဟိုပန်-၂  “ဝ”ဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
  ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ  
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးစိုင်းနောင့် မိုင်းပန်-၁ ရှမ်းတိုင်းရင်းသားများဒီမိုကရက်တစ်ပါတီ
  ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးဇော်ထွန်း ကွမ်းလုံ-၂ ကိုးကန့်ဒီမိုကရေစီနှင့်ညီညွတ်ရေးပါတီ
  “ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးညီနပ် မက်မန်း-၁ “ဝ”အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်ရေးပါတီ
  အာခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးအာဗေလ အာခါ အာခါအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
  လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးဂူဆာ လီဆူ လီဆူအမျိုးသားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးပါတီ
  တစ်သီးပုဂ္ဂလပါတီ    
စဉ် အမည် မဲဆန္ဒနယ် ပါတီ
ဦးဇုတ်ဒေါင် ကချင် တစ်သီးပုဂ္ဂလပါတီ